Tượng Mẫu Đồng Cửu Trùng Tiên 30cm

Mô tả sản phẩm

Tượng Mẫu Đồng Cửu Trùng Tiên 30cm

Chất Liệu : Đồng  nguyên khối

Trọng Lượng – 5kg

Hotline : 0934 789 269