Tượng phật di lặc bằng đồng

Mô tả sản phẩm

TƯỢNG DI LẶC BẰNG ĐỒNG THỜ CÚNG

KT: CAO 15X25CM

Hotline: 0934 789 269