Lư đồng thờ cúng vĩnh tiến số 0

Mô tả sản phẩm

Bộ lư đồng vĩnh tiến thờ cúng

KT: 32cm 35cm 40cm

Chất liệu : Đồng vàng

Liên hệ : 0934 789 269