Nhân đúc quân cờ bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Đúc quân cờ bằng đồng quà tặng

Chất liệu : đồng đỏ đồng vàng nguyên khối

Liên hệ : 0934 789 269