Làm bài vị bằng đồng ăn mòn theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

Bài vị bằng đồng ăn mòn đường nét hoa văn đẹp

KT: 40 X 50CM, 40CM ,60CM,60CM , 80CM

Trọng lượng : 10kg

Liên hệ : 0934 789 269 – 09 669 32 44