Liễn thờ cửu huyền mạ vàng cao cấp 1m

Mô tả sản phẩm

Liễn thờ cửu huyền mạ vàng

Chất liệu : Đồng mạ vàng

ĐK.1MX1M

LH : 0934 789 269 – 09 669 32 46