Đúc tượng phật adi đầ bằng đồng 2m6

Mô tả sản phẩm

Gía đúc tượng phật a di đà cúng tiến

Cao 2m6

Trọng lượng : 2300 kg

Chất liệu : Đồng đỏ

Liên hệ : 0934 789 269 – 09 669 32 446