Xưởng đúc lư hương đồng đền chùa 90x40cm

Mô tả sản phẩm

Đúc lư hương đồng thờ cúng .

Chất liệu : đồ vàng đồng đỏ

KT: 90cm 1m,1m2.1m3

Liên hệ : 0934 789 269