Đúc Tượng Đồng Ông Uy Tín Tại HCM

Mô tả sản phẩm

Đúc tượng bán thân cụ ông 42cm

Chất liệu : đồng đỏ nguyên khối

Trọng lượng : 20kg

Liên hệ : 0934 789 269 – 09 669 32 446