Bài vị bằng đồng 40 x 55 cm

Mô tả sản phẩm

Bài vị thờ cúng bằng đồng 

Chất liệu : bài vị được chế tác từ đồng vàng nguyên chất . 

Kích thước :40 x 55cm

Liên hệ : 09669 32 446