Đúc tượng vua hùng lạc long quân 2m3

Mô tả sản phẩm

Chất liệu : đồng đỏ nguyên khối

Cao:  2m3

Trọng lượng:  300 kg

Liên hệ : 0934 789 269 .