Liễn thờ bằng đồng giá rẻ tại hcm

Mô tả sản phẩm

Chất liệu : đồng vàng

ĐK : 80x1m55 -.76x1m27 – 1mxm – 80x80cm

Liên hệ : 0934 789 269 – 09 669 32 446