345baac4697f8521dc6e

Tượng phật di lặc bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Tương phật Di Lặc biểu tượng của hạnh phúc, sức khoẻ, bình An. Tại dodongviet.vn có nhận đúc theo yêu : chất liệu, màu sắc, kích thuước.