Tượng phật di lặc bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Tương phật Di Lặc biểu tượng của hạnh phúc, sức khoẻ, bình An. Tại dodongviet.vn có nhận đúc theo yêu : chất liệu, màu sắc, kích thuước.