Đúc tượng Bác Hồ bằng đồng cao 60cm trưng phòng họp

Mô tả sản phẩm

bác hồ thờ cúng.trang trí phòng thờ bác các ban ngành nhà nước .tượng bác hồ bán thân.X Tượng Bán thân Bác Hồ bằng đồngX phòng họ tượng bác hồ bằng đồng đỏ nguyên chất đúc mỹ nghệ thủ công đường nét hoa văn tinh xảo trang trí phòng họp