Tượng Bác Hồ bán thân cao 1m1

Mô tả sản phẩm

đúc tượng bác hồ bán thân . tượng bác trưng phòng họp .phòng thờ đài tưởng niệm