bo choa n

Bộ ngai nước bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Chât liệu : đồng vàng

Cao : 16cm x 30cm

Trọng lượng : 2kg

Liê n hệ :0934 789 269