bien ten dong

Bảng chức danh bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Biển chức danh: đồng ăn mòn

Đường kính: 23x26cm

Trọng lượng : 2kg

Liên hệ : 0934 789 269

Từ khóa: .