Tượng bác ho cao 42cm
Tượng bác ho cao 42cm
bac ho vay tay chao 45cm
Tượng bác ho cao 42cm
Tượng bác ho cao 42cm
bac ho vay tay chao 45cm

Tượng bác hồ vẫy tay chào cao 42cm

Mô tả sản phẩm

Chất liệu : Đồng vàng nguyên khối

Cao : 42cm

Trọng lượng:  5kg

Liên hệ : 09 669 32 446

 

Từ khóa: .