tranh ki nim ngay cuo 70x40cm
tranh ki nim ngay cuo 70x40cm
tranh ki nim ngay cuo 70x40cm
tranh ki nim ngay cuo 70x40cm

Tranh đồng kỷ niệm ngày cưới .

Mô tả sản phẩm

Chât liệu : đồng  vàng

Mẫu:dát vàng 24k

Đường kính : 40x70cm

Trọng lượng: 7kg

LH : 094 789 269