chu dong 70cm

Chữ thần chạm đồng 60cm

Mô tả sản phẩm

Chất liệu:  đồng vàng

Đường kính: 60x 60cm

HL: 0934 789 269