trọn bộ lư đồng cao 55cm
z793038397830_4d7ca251fb54287086dec2c643c94695
trọn bộ lư đồng cao 55cm
z793038397830_4d7ca251fb54287086dec2c643c94695

Bộ lư đồng vĩnh tiến tròn số 4

Mô tả sản phẩm

Bộ lư  đồng vĩnh tiến số 4

Cao: 55cm

Chất liệu : đồng vàng .

Liên hệ : 0934 789 69