z738993582694_7524ccc301cd26a40a603a49a68614c8
Bộ tam sự đồng đỏ cao 42cm
z738993582694_7524ccc301cd26a40a603a49a68614c8
Bộ tam sự đồng đỏ cao 42cm

Bộ lư đồng đỏ cao 60cm .Bộ tam sự thờ cúng