Đúc tượng bán thân

Mô tả sản phẩm

Đúc tượng bán thân – Đúc tượng chân dung – Đúc tượng toàn thân – Đúc tượng truyền thần HCM. Đồ Đồng Việt nhận đúc thep yêu cầu của quý khách.