Bộ lư đồng thờ cúng đúc đồng vàng nguyên khối đường nét hoa văn tinh xảo thờ cúng tâm linh để đời cho con cháu về sau nối tiếp .bộ lư đồng vĩnh tiến

Bộ lư đồng thờ cúng gia tiên cao 68cm

Mô tả sản phẩm

Bộ lư đồng thờ cúng đúc đồng vàng nguyên khối đường nét hoa văn tinh xảo thờ cúng tâm linh để đời cho con cháu về sau nối tiếp .bộ lư đồng vĩnh tiến

0