Đôi hạc đồng đứng trên lưng rùa được được đúc đồng vàng nguyên khối đường nét hao văn tinh xảo thờ cúng gia tiên mang lại tài lộc khi thò cúng gia tiên .đôi hạc đồng thò cúng gia tiên

Đôi hạc đồng cúng tiến đền chùa cao 2m

Mô tả sản phẩm

Đôi hạc đồng đứng trên lưng rùa được được đúc đồng vàng nguyên khối đường nét hao văn tinh xảo thờ cúng gia tiên mang lại tài lộc khi thò cúng gia tiên .đôi hạc đồng thò cúng gia tiên

0