Hạc đồng dùng thờ cúng trên bàn thờ

Hạc đồng đỏ,đôi hạc thờ cúng đền thờ,từ đường họ

Mô tả sản phẩm

Hạc đồng dùng thờ cúng trên bàn thờ,đỉnh chùa,từ đường họ,hạc đồng được đúc bằng đồng vàng,đồng đỏ nguyên khối,họa tiết sắc nét gồm các kích thước bày trên bàn thờ gia tiên,hạc đồng dapha đúc 3d ý nghĩa