Bộ đỉnh đồng thờ cúng hàng Vĩnh tiến số 3 cao 50cm gồm: 1 đỉnh

Bộ đồ đồng thờ cúng vĩnh tiến số 3,lư đồng số 3 vĩnh tiến

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh đồng thờ cúng hàng Vĩnh tiến số 3 cao 50cm gồm: 1 đỉnh,2 con hạc,2 chân nến,1 lọ hoa,1 ống căm nhang,4 mâm bồng

0