Hạc đứng trên rùa đúc đồng đỏ nguyên khối đường nét hoa văn tinh xảo được thờ cúng tiến trong các đền chùa nhà thờ trang trọng và ý nghĩa hạc đứng trên mai rùa

Hạc đồng thờ cúng đền thờ họ – đồ đồng việt

Mô tả sản phẩm

Hạc đứng trên rùa đúc đồng đỏ nguyên khối đường nét hoa văn tinh xảo được thờ cúng tiến trong các đền chùa nhà thờ trang trọng và ý nghĩa hạc đứng trên mai rùa

0