bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy
bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy
bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy
bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy

Bộ đỉnh đồng khảm rồng trầu tam sự ngũ sắc 50cm

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh đồng khảm rồng trầu tam sự ngũ sắc 50cm dùng thờ cúng gia tiên trang trọng và giá trị nghệ thuật chế tác từ đồng kết hợp 5 kim loại màu quý hiếm,sản phẩm đồ thờ cúng ngũ sắc

29.000.000