lu kham cao 60cm
bo ngu su55 giá 45tr
lu kham cao 60cm
bo ngu su55 giá 45tr

Bộ đỉnh lá sòi ngũ sắc 50,đồ thờ cúng hoa sòi khảm ngũ sắc đẹp

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh lá sòi ngũ sắc 50,đồ thờ cúng hoa sòi khảm ngũ sắc đẹp gồm 1 đỉnh đồng lá sòi đúc nguyên khối,chạm khắc sắc nét hình đồng tiền kép,chữ vàng,hoa văn chạm khảm tinh xảo

0