Đồ thờ tam khí

Đồ Thờ Tam Khí,Đỉnh Đồng Khảm Bạc,Đồ Thờ Tam Khí

Mô tả sản phẩm

Đồ thờ tam khí,đỉnh đồng khảm bạc,đồ thờ tam khí bày trên bàn thờ gia tiên gồm bộ đỉnh tam sự,ngũ sự chạm khảm 3 màu kim loại: đồng vàng,đồng đỏ,bạc trắng tạo thành 3 màu kim loại tam khí

0