Tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng tam khí cao 70cm - Tượng đồng quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng đồng đỏ khảm tam khí cao 70cm

Tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng tam khí cao 70cm

Mô tả sản phẩm

Tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng tam khí cao 70cm – Tượng đồng quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bằng đồng đỏ khảm tam khí cao 70cm,báo giá tượng đồng tam khí trần quốc tuấn đẹp sản phẩm của Đồ đồng việ chế tác

11.000.000