Bộ ngai thờ đồng ngũ sắc 3 chén - bộ ngai chén bằng đồng chạm khảm ngũ sắc

Bộ Ngai Thờ Đồng Ngũ Sắc 3 Chén

Mô tả sản phẩm

Bộ ngai thờ đồng ngũ sắc 3 chén – bộ ngai chén bằng đồng chạm khảm ngũ sắc,3 chén chạm khảm bạc,vàng,đồng đen,đồng xanh,ngai 3 chén nước được chế tác thủ công mỹ nghệ

5.000