Bộ đỉnh đồng số 1 đại phát đúc 3d cao cấp bởi các họa tiết trên sản phẩm nổi khối hơn

Đỉnh Đồng Ngũ Sự dapha Cao Cấp Số 1 3d 61cm

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh đồng số 1 đại phát đúc 3d cao cấp bởi các họa tiết trên sản phẩm nổi khối hơn,hạc đồng cánh xòe h48, chân nến đồng cd 02 3d, bộ đỉnh đồng 61cm,

0