Bộ lư đồng vuông dapha 48cm đầy đủ - bộ đồ thờ cúng đại phát số 4 cao 48cm gồm 1 đỉnh đồng vuông quả đào

Bộ lư đồng vuông dapha 48cm đầy đủ

Mô tả sản phẩm

Bộ lư đồng vuông dapha 48cm đầy đủ – bộ đồ thờ cúng đại phát số 4 cao 48cm gồm 1 đỉnh đồng vuông quả đào,2 hạc đồng cánh tiên h38,chân nến cd 04,đôi đèn điện 40cm,nagi 3 chén,đôi lọ hoa bát tiên đúc nổi khối 3d,sản phẩm dùng trang trí trên bàn thờ gia đình 61x153cm đến 1,7m

0