Hạc đồng khảm tam khí .đúc nguyên khối

Hạc Đồng Khảm Tam Khí – Đồ Đồng Việt

Mô tả sản phẩm

Hạc đồng khảm tam khí .đúc nguyên khối ,Với những bàn thờ gia đình thường cao 1m27 thì nên đặt đôi hạc cao 1m55 đến 1m75, còn với những bàn thờ có chiều cao hơn như 1m55

0