Trên cổ đỉnh khảm bạc 5 chữ "Phúc

Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí – Địa Chỉ Bán Đỉnh Khảm Thờ Cúng

Mô tả sản phẩm

Trên cổ đỉnh khảm bạc 5 chữ “Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh”

0