Đôi hạc thờ cúng bằng đồng .với hình ảnh đứng trên mai rùa
phong tho bac
Đôi hạc thờ cúng bằng đồng .với hình ảnh đứng trên mai rùa
phong tho bac

Đôi hạc thờ cúng bằng đồng

Mô tả sản phẩm

Đôi hạc thờ cúng bằng đồng .với hình ảnh đứng trên mai rùa ,thế hệ lòng kính tổ tiên và kính trọng trường tồn của người việt.Đôi hạc thờ cúng bằng đồng ý nghĩa và sang trọng,