Đỉnh đồng dapha hun màu giả cổ .đúc công nghệ tinh xảo đường nét sắc xảo

đỉnh đồng hun dapha

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng dapha hun màu giả cổ .đúc công nghệ tinh xảo đường nét sắc xảo,bộ tam sự gồm 1 đỉnh,2 chân đèn,phù hợp ban thờ gia tiên 125cm 135cm

9