Đỉnh đồng khảm tam khí .khảm bạc

ĐỈNH ĐỒNG KHẢM TAM KHÍ

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng khảm tam khí .khảm bạc ,khảm đồng vàng ,đồng đen.đúc công nghệ thủ công chất liệu đồng đỏ nguyên khối. đỉnh đồng khảm tam khí thờ cúng gia tiên

0