Hạc đồng trong các đền tưởng niệm hay nhà thờ

Hạc đồng thờ cúng .từ đường

Mô tả sản phẩm

Hạc đồng trong các đền tưởng niệm hay nhà thờ ,đền ,chùa.tượng đài ,hình ảnh cặp hạc bằng đồng đứng trên lưng rùa. là sự trường thọ mang lại tài lộc và may mắn.trong thờ cúng tâm linh.

9