Tượng đồng tam đa .tượng phúc lộc thọ .tượng trưng cho sự may mắn thịnh vượng.tượng phúc lộc thọ được đặt quay ra cửa chính .mang lại tài lộc.đến cho gia đình bạn

tượng đồng tam đa khảm tam khí 35cm

Mô tả sản phẩm

Tượng đồng tam đa .tượng phúc lộc thọ .tượng trưng cho sự may mắn thịnh vượng.tượng phúc lộc thọ được đặt quay ra cửa chính .mang lại tài lộc.đến cho gia đình bạn,.

0