đúc tượng bán thân

Đúc tượng bán thân bố mẹ

Mô tả sản phẩm

đúc tượng bán thân ,Tượng đồng bán thân, được các nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm , đúc tượng chân dung,quá trình diệt mẫu sau đó vào đúc đồng,

0