Đồng đồng ngũ sắc đúc đồng mỹ nghệ thủ công

Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc 5 Chữ Vàng

Mô tả sản phẩm

Đồng đồng ngũ sắc đúc đồng mỹ nghệ thủ công , đỉnh đồng khảm ngũ sắc khảm 5 chữ vàng cao cấp , đỉnh đồng thờ cúng gia tiên ông bà.cha mẹ,lòng thành kính.

0