Đôi chân đèn nến đồng dapha đúc công nghệ hoa văn sắc xảo được thờ cúng dùng để thắp nến khi ngày giỗ tết để tưởng nhớ với người đã khuất

Đôi Chân Nến Bằng Đồng dapha – Đồ Đồng Việt

Mô tả sản phẩm

Đôi chân đèn nến đồng dapha đúc công nghệ hoa văn sắc xảo được thờ cúng dùng để thắp nến khi ngày giỗ tết để tưởng nhớ với người đã khuất ,

934