Đôi chân đèn nến bằng đồng thờ cúng để thắp nến khi ngày giỗ tết mang ý nghĩa thờ cúng lòng thành kính đến tổ tiên để nối tiếp cho con cháu về sau

Đôi Chân Đèn Nến Rồng Cuốn cao 50cm – Đồ Đồng Việt

Mô tả sản phẩm

Đôi chân đèn nến bằng đồng thờ cúng để thắp nến khi ngày giỗ tết mang ý nghĩa thờ cúng lòng thành kính đến tổ tiên để nối tiếp cho con cháu về sau ,đôi chân đèn thờ cúng

0