Bộ đồ thờ khảm ngũ sắc - của hàng bán đồ đồng khảm vàng

Bộ thờ cúng ngũ sắc cao 55 cm – Địa chỉ bán bộ đồ thờ khảm vàng 9999

Mô tả sản phẩm

Bộ đồ thờ khảm ngũ sắc – của hàng bán đồ đồng khảm vàng ,khảm bạc đồng xanh đồng đen .chạm rất công phu tinh khiết được các nghệ nhân nâu năm mới có thể khảm được những sản phẩm tinh xảo như vậy ,bộ đồ thờ khảm ngũ sắc .

0