lu kham cao 60cm
bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy
lu kham cao 60cm
bo lu tam sụ kam vang 45cm - Copy

Bộ đỉnh đồng ngũ sắc,bộ tam ngũ sự cao 50cm khảm chữ vàng

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh đồng tam sự,ngũ sự chạm khảm ngũ sắc gồm 1 đỉnh,2 hạc đồng,2 chân nến chạm khảm vàng,bạc,đồng đen,đồng xanh cao cấp trong đồ đồng thờ cúng

0