BO DU TAM KHI

Đỉnh đồng khảm tam khí thờ cúng gia tiên

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng thờ cúng tâm linh cao được hờ cúng trong các đền chùa nhà thờ họ . thường dùng để thắp trầm khi ngày giỗ tết hàng năm ,đỉnh đồng khảm tam khí thờ cúng để lư truyền lại cho con cháu về sau ,

0